Projects

ProAgro

Ez a projekt a SmartAgriHubs „SERVICE the SmartAgriHubs Community Network Open Call” projekt keretében valósul meg, amely az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából nyert támogatást a 818 182 számú támogatási szerződés alapján.

Ez a projekt a SmartAgriHubs „SERVICE the SmartAgriHubs Community Network Open Call” projekt keretében valósul meg, amely az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából nyert támogatást a 818 182 számú támogatási szerződés alapján.

PROAGRO

PROAGRO

Professzionális innovációs szolgáltatások nyújtása a dél-magyarországi agrár-élelmiszeripar számára

(Providing Professional Innovation Services for The Agri-Food Sector in Southern Hungary)

A ProAgro project fő célja:

Személyre szabott szolgáltatásokkal segíteni a dél-magyarországi agrár-élelmiszeripari vállalatokat és a kapcsolódó érdekelt feleket abban, hogy üzleti tevékenységük, termékeik és/vagy termelési folyamataik fejlesztésével versenyképesebbé váljanak. 

A konzorcium:

A projekt megvalóstását az innomine Digital Innovation HUB és az iFood Élelmiszerklaszter biztosítja.

Az iFood Élelmiszer Klaszter összefogja a regionális szereplőket, megteremti a tudásmegosztás lehetőségét és terjeszti a ProAgro jó gyakorlatokat.

Az innomine, mint Digitális Innovációs Központ, nemzetközi projektjei és innovatív technológiákhoz való hozzáférése révén, olyan szolgáltatásokat képes nyújtani a hazai agrárgazdasági szereplők számára, melyekkel versenyképességük növelhető mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. 

Az iFood Klaszter és az innomine együttes erővel dolgozik a magyar agrár innovációs ökoszisztéma fejlesztésén, bővítésén. 

A PROAGRO projekt céljai a regionális igényeken alapulnak

 • a mezőgazdasági (agrár -élelmiszeripari) ökoszisztéma szereplői közötti együttműködés elősegítése a termelők, a szolgáltatók és technológiai szolgáltatók, a támogató szervezetek (pl. innovációs ügynökségek, digitális innovációs központok), egyetemek és kutatószervezetek összekapcsolásával, biztosítva a teljes agrár ökoszisztéma értékét
 • támogatási szolgáltatások az agrár-élelmiszeripari érdekelt felek és a kapcsolódó közösségi hálózatok számára termékeik, folyamataik vagy üzleti és irányítási modelljeik digitális innovációja és átalakítása érdekében
 • digitalizációs megoldások megismertetése; használatuk ösztönzése és támogatása, érthető formában, hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat bemutatva a helyi vállalkozások számára
 • agrár-élelmiszeripari vállalkozások támogatása és versenyképesebbé tétele azáltal, hogy digitális innovációs fejlesztéssel üzletközpontúan, szolgáltatási modellel, szolgáltatásokat kínálva kezeljék kihívásaikat

A PROAGRO projektben elérhető szolgáltatások:

Virtuális Agrár HUB létrehozása

mely a weboldalon keresztül hozzásegíti az agrár-élelmiszeripari szereplőket:

 • új, de már kipróbált technológiák alkalmazásának támogatásához, amelyek növelik a mezőgazdasági termelést
 • megfelelő és naprakész tudáshoz jó gyakorlatok megosztásával és a partnerek közötti információáramlás biztosításával
 • digitális átalakulások finanszírozásához való hozzáférés megteremtéséhez: a digitális innovációk felhasználóinak és szállítóinak összekapcsolása révén az értékláncon keresztül; közvetlen Európai Uniós források felkutatásával és bemutatásával
 • digitális és más kulcsfontosságú alaptechnológiák közötti szinergiák megismeréséhez

Rendezvények/Események

 • Aktív, kétoldalú kapcsolatépítés a regionális agrár-élelmiszeripari vállalkozásokkal fórum, kerekasztal, hálózatépítő események, workshopok, tudásátadó események révén

 • A kulcsfontosságú helyi érdekelt felek és multiplikátorok bevonásával – városi és megyei szervezetek, iparkamarák, klaszterek- szervezett események

KKV-k és induló vállalkozások támogatása

 • Felmérés a digitális érettségről és igényekről – ez alapján cégre szabott digitalizációs fejlesztési tanácsadás

 • Finanszírozáshoz való hozzáférés: 

 • Megfelelő finanszírozási források azonosítása és bemutatása (EU-s/Interreg/hazai)
 • Szakértői konzultáció állami és magánfinanszírozási lehetőségekről

rendezvények

Nyitó rendezvény – március 8:

A téma iránt érdeklődő közel 70 regsiztrált hybrid formában követhette az előadásokat.

„Egy magyar KKV sikerét és jövőjét nagyban meghatározza és segíti a nemzetközi forrásokból megvalósított projektek sikere” – emelte ki Dr. Vicze Gábor az innomine ügyvezetője „Beazonosítjuk azokat az innovatív szereplőket, akik nemzetközi szinten is sikeresek lehetnek. Nekik segítünk, hogy projektötleteiket meg tudják valósítani”.

A rendezvény részletes összfoglalója és előadásai az alábbi gomra kattintva megtalálhatóak.

 

Tematikus workshop – április 5

Kihívások az élelmiszeripari melléktermék hasznosításban 2022-ben, digitalizációs és más megoldások címmel került sor a ProAgro projekt első tematikus workshopjára. Az esemény a helyszínen és online formában is követhető volt. A rendezvényen bemutatásra került az élelmiszerpazarlás mértéke az ellátási láncban, új technológiák a biológiai hulladékkezelésben és magvalósult jó gyakorlatok a mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermék feldolgozás területén. Au iparág neves képviselői kerekasztal beszélgetés formájában vitatták meg a témához kapcsolódó kihívásokat és saját tapasztalatokat.

A rendezvény előadásai az alábbi gomra kattintva megtalálhatóak.

Networking és matchmaking esemény – május 3.

2022. Május 3-án került sor a „Professzionális innovációs szolgáltatások nyújtása a dél-magyarországi agrár-élelmiszeripar számára” című projekt 2. workshopjára. A rendezvény fő célja volt a fejlesztésre nyitott agrár-élelmiszeripari cégek és a digitális megoldásokat nyújtó informatikai, szoftver és technológia fejlesztő vállakozások összekapcsolása. A téma iránt érdeklődő közel 50 regisztrált hybrid formában (helyszínen és online is) követhette az előadásokat.

A rendezvényen bemutatkoztak az iFood Élelmiszer Klaszter tagjai és az informatikai szolgáltatásokat nyújtó Innoskart Digtális Klaszter tagjai. Szó volt az éppen aktuális kihívásokról, fejlesztési tervekről és az ezekre választ adó digitális megoldásokról is.

A rendezvény részletes összfoglalója és előadásai az alábbi gomra kattintva megtalálhatóak.

INTELLIGENS MEZŐGAZDASÁG – DIGITALIZÁLT ÉLELMISZERIPAR

2022. május 31.-én 13:00 – 16:00 óra között kerül sor a ProAgro projekt 3. workshopjára.

Május 31-én került sor a PROAGRO projekt 3. workshopjára Intelligens mezőgazdaság – digitalizált élelmiszeripar címmel. A rendezvény alapötlete a digitalizálás szükségességének és értékelésének bemutatása volt az agrár-élelmiszer iparban különböző szempontok szerint. Az előadók arról beszéltek, hogy miért fontosak ezek a fejlesztések, hogyan gondolkodik egy fejlesztő és a fejlesztéseket alkalmazó gazda, hogyan használja fel és fordítja le a tudomány az adatokat. Ezen az eseményen a SmartAgriHubs zászlóshajó projektjeit mutattuk be nemzetközi jó példaként.

Főbb következtetések:

 • a tenyésztés különböző területein eltérő igények mutatkoznak a digitalizálásban: az intenzív tenyésztési ágazatokban, mint a baromfi-, sertés- vagy nyúltenyésztés, a digitalizálás több értéket ad, jobban szolgálhatja a gazdaságok eredményességét, termelékenységét. A szarvasmarha takarmányozásában, ahol az állatok a legtöbb időt a szántóföldön töltik, a gazdák kevesebb hozzáadott értéket látnak a digitalizációban.

 • a digitalizációs fejlettségben nagy különbség van a növénytermesztés és az állattenyésztés között. Ez utóbbi sokkal kevésbé fejlett, illetve a digitalizációs technológiák kevésbbé elterjedtek.

 • a kutatók és a gazdálkodók elképzelései a digitalizálás szükségességéről eltérőek lehetnek.

A rendezvény előadásai az alábbi gomra kattintva megtalálhatóak.

PROAGRO ZÁRÓ RENDEZVÉNY – A JÖVŐ ÉLELMISZERIPARA – AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐJE

2022. szeptember 6.-án 13:00 – 16:00 óra között kerül sor a ProAgro projekt záró rendezvényére

Helyszín: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., MATE Kaposvári Campus, Tanácsterem VAGY online (TEAMS felületen keresztül)

A világ folyamatosan változik, s benne az élelmiszeripar is. Ez a változás azonban egyre gyorsabb és intenzívebb. Ahhoz, hogy a mai élelmiszeripari cégek a jövőben is versenyben maradjanak, alkalmazkodniuk kell ezekhez a változásokhoz. Ez a folyamat a jövő megismerésével keződők, majd a szükséges lépések megtervezésével folytatódik.

 

Ezért rendezvényünkön bemutatjuk, hogy:

 • milyen trendek várhatóak a jövőben az élelmiszeriparban,

 • mit kell tudni a cégvezetőknek az élelmiszeripari változásokról ahhoz, hogy sikeresek maradjanak a jövőben is,

 • milyen hazai válaszok születtek Európai Uniós támogatással az élelmiszeriparban a jelen és a jövő kérdéseire.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő linken lehet 2022. szeptember 4-ig.

A projekttel kapcsolatos általános érdeklődés, kérdés, javaslat estén elérhetőségeink:

INM: Dr Gyarmati Tünde: tunde.gyarmati@innomine.com

IFood: ifoodklaszter@gmail.com  

Dolgozzunk együtt!

Segítjük a növekedésedet! Írj nekünk és változtassuk meg a jövőt együtt!

Kapcsolat

(+36) 30 198 2838

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11.