GINOP-1.1.1-18-2018-00006

GINOP-1.1.1-18-2018-00006

Virtuális inkubációs szolgáltatásnyújtás térségi együttműködési platform
kialakításával az Innomine Group Kft sellyei telephelyén

Pályázó neve: Innomine Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Virtuális inkubációs szolgáltatás nyújtás megvalósítása és térségi
együttműködési platform kialakítása az Innomine Group Kft-nél

Szerződés száma: GINOP-1.1.1-18-2018-00006

Támogatás összege (Ft:) 24 769 130

Összköltség (Ft): 35 384 472

Megvalósítás helyszíne: 7960 Sellye, Arany János utca 3.

Projekt kezdete: 2019. 01. 01.

Projekt befejezése: 2019. 12. 31.

 

Az Innomine Group Kft közel 25 millió forint európai uniós támogatás segítségével indította el
virtuális inkubációs szolgáltatását. A fejlesztés eredményeként a következő projekt valósult
meg:

Elsődleges cél „Térségi együttműködési platform kialakítása” tevékenység keretében, egy
olyan virtuális inkubációs platform és modell létrehozása volt, amely a hazai gyártó és
termelő KKV-k gyártásifolyamat digitalizációját és optimalizációját teszi lehetővé (Ipar 4.0).
Digitális Innovációs Központi alapszolgáltatásainkat (innováció azonosítás, üzletfejlesztés
lehetőségek megfogalmazása, mentorálás) terjesztettük ki elsősorban a dél-dunántúli
régióra, de mivel virtuális inkubációról beszélünk, az ország többi konvergencia régiójának
termelő szektorára is: a térségek digitális transzformációjának előmozdítására, Ipar 4.0
megoldások inkubálására fókuszálva. Szolgáltatásunkat igénybe vevő termelő KKV-k olyan
kulcsfontosságú kérdésekre találhatnak itt megoldást, mint pl. a gyártási hatékonyságuk
növelése, spinoff/startup cégek létrehozása stb.. A hiánypótlónak számító platform
segítségével az adott térség gyártó kapacitásának digitalizálását szeretnénk elősegíteni.

Cégünk inkubációs tevékenysége a nagy növekedési potenciállal rendelkező, digitális
transzformációt megvalósítani kívánó, termelő szektorban működő vállalkozások számára
elérhető elsősorban.

A platformon keresztül megvalósul az inkubációs szolgáltatások specializált részeként a
gyártás optimalizáció digitalizálása, támogatása, melyre a Dél-Dunántúli régióban jelentős
piaci igény mutatkozik. A fejlesztéssel létrehozott felhő alapú infrastruktúra (platform) képes
gyártási és termelésirányítási optimalizációra. A platformon a KKV-k regisztráció után
számos hasznos optimilizálási, benchmark és gyártásszimulációs funkciót érhetnek el.

Az inkubációs program kidolgozására saját teljesítés keretén belül, 2 fő inkubátor
menedzsert alkalmaztunk, akik jelenleg is cégünk nagyrabecsült munkatársai. A projekt
során hardver eszközöket is beszereztünk, melyekkel az inkubációs menedzserek
tanácsadói munkájának hatékonyságát támogattuk. Ennek keretében 4 db laptopot
vásároltunk: 2 db DELL Inspiron, 1 db HP, valamint 1 db Lenovo Ideapad típusú laptopokat.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A beruházásnak köszönhetően, az Innomine Group Kft nem csupán egy hiánypótló
szolgáltatást tudott beindítani a térségben, de 2 új munkahelyet is teremtett, valamint
meglévő hardver infrastruktúráját is fejleszteni tudta.

 

Kapcsolat

(+36) 30 198 2838

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11.