adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

Adatkezelő neve: innomine group Kft.
Címe: 1024, Széll Kálmán tér 11. 2. emelet 20.
Telefonszám: +36 30 198 2838
E-mail: info@innomine.com
Weboldal: https://innomine.com/
Nyilvántartási szám: 01-09-942135
Adatkezelésért felelős kolléga: Dr. Vicze Gábor

 

Az innomine-nal folytatott üzleti együttműködése mellett az Ön, mint ügyfél személyes adatait dolgozzuk fel, üzleti kapcsolatunk lényegétől függően.

Az „ügyfél” kifejezés magában foglalja a természetes személy által képviselt ügyfeleket (egyéni vállalkozók), valamint azon jogi személyek alkalmazottait és képviselőit, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. A személyes adatok feldolgozása az Ön felé irányuló tevékenységek és kötelezettségek megállapítása és kezelése érdekében történik.

Az Ön személyes adatait és magánszféráját úgy védjük, hogy minden vonatkozó intézkedést megteszünk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, beleértve a 2016/679-es EU-rendeletet is – általános adatvédelmi rendelet (GDPR).

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy az innomine hogyan használja fel az Ön személyes adatait, hogyan biztosítjuk azok védelmét, és mely adatvédelmi jogokat biztosít Önnek a törvény.

A jelen közlemény alkalmazásában a „mi” és a „miénk” az innomine-ra, az „ön” és a „tiéd” pedig az ügyfélre utal.

Az ügyfelek által a projektek teljesítéséhez biztosított adatok.

Bizonyos helyzetekben megadhat nekünk személyes adatokat (pl. adatbázisok formájában), hogy szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Az adatkategóriák és -célok az adatbázisokban található információktól függően változhatnak. Ezért ezekben a helyzetekben az innomine adatfeldolgozóvá válik, és konkrét utasításokra lesz szüksége Öntől a személyes adatok feldolgozásához (például adatkezelési megállapodás formájában).

 

 1. Személyes adatainak feldolgozása.

Személyes adatait általában napi üzleti tevékenységünk biztosítása érdekében kezeljük. Ezeket az adatokat többnyire Ön adja meg, amikor üzleti kapcsolatot létesít velünk. A személyes adatok előállítása és kérése szerződéses vagy informális együttműködésünk során történik, mindig meghatározott és jól meghatározott céllal kapcsolatban. Alább tekintse meg azokat a fő célokat, amelyekből személyes adatait kezeljük:

Ha együttműködünk Önnel, mint ügyféllel, adatait az alábbiak érdekében dolgozzuk fel:

 • megállapodásokban formálissá tenni kapcsolatunkat;
 • megértsük és dokumentáljuk igényeit és kéréseit;
 • menedzselni az Ön által kért szolgáltatást, beleértve, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel;
 • kifizetés az igénybe vett szolgáltatásért;
 • szolgáltatásaink használatával kapcsolatos statisztikák készítése;
 • direkt marketing céljából felvenni Önnel a kapcsolatot, valamint javaslatot tenni együttműködési lehetőségekre;
 • biztosítani munkahelyünk biztonságát;
 • szerződéses kapcsolatunk megszűnése után válaszoljunk a projekttel kapcsolatos esetleges kérésekre;
 1. Az adatfeldolgozás jogi alapjai.

Ha a fent említett célok valamelyikét követik, egyértelműen meghatározott jogalappal rendelkezünk az Ön adatainak kezelésére. Biztosítjuk, hogy személyes adatait csak akkor gyűjtjük és használjuk fel, ha:

 • szükségünk volt rá egy megállapodás teljesítéséhez
 • ezek az adatok szükségesek a joghatóságunkban alkalmazandó törvények szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez;
 • Ön beleegyezett, hogy személyes adatait meghatározott célra felhasználjuk;
 • jogos érdekünk fűződik az Ön adatainak a megadott célra történő felhasználásához, és ez az érdek nem haladja meg az Önét;

Akkor is érvényes jogalapunk lesz, ha:

 • kérjük az adatai kezelését az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • közérdekű feladat ellátására vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlására van szükség.

Adatait csak a fent felsorolt érdekek érdekében használjuk fel mindaddig, amíg azokat az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül. Ebben a tekintetben minden alkalommal, amikor ezt a jogalapot használjuk, mérleget teszünk ezen érdek és az Ön jogai és szabadságai között, hogy ne korlátozzuk aránytalanul az utóbbiakat.

 1. Személyes adatok kategóriái

The amount of data will vary depending on the purpose of our cooperation with you, but in most cases will include the following categories:

 • Általános információk: név, vezetéknév, beosztás, telefonszám, email cím, aláírás, cégnév és cégadatok (amelyet Ön képvisel); bankszámlaszám;
 • Együttműködésünk történeti adatai: megkeresések, közösen végrehajtott projektek és visszajelzések története; együttműködésünk eredményei (projektdokumentáció, javaslatok stb.);
 • Társadalmi vonatkozások és kiadványok: fényképes és elérhetőségi adatok közzététele hivatalos weboldalunkon és közösségi platformjainkon;
 • Telephelyünkön végzett videokamerás megfigyelés eredményeként gyűjtött adatok: videokép, telephelyünkön belüli idő és hely;
 • Pályázati adatok (kizárólag külső szakértők számára): munkatapasztalat, cégnév, projekt tapasztalat, végzettség, nyelvek;

Speciális személyes adat kategóriák

Speciális személyes adat: faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy filozófiai meggyőződés, szakszervezeti tagság feltárása, valamint genetikai adatok, biometrikus adatok természetes személy egyedi azonosítása céljából, egészségi állapotra vonatkozó vagy természetes személyre vonatkozó adatok kezelése. a személy szexuális élete vagy szexuális irányultsága.
Az ilyen típusú személyes adatokat csak az alábbiakban említett esetekben, és mindig szilárd jogalap keretében dolgozzuk fel:

 • telephelyeink biztonságának garantálása érdekében (videó/biometrikus adatok); és
 • ha ehhez az Ön külön hozzájárult meghatározott célból (fotók az eseményeken és azok közzététele).

Abban az esetben, ha Ön szabad formátumban adja meg nekünk adatait (pl. pályázati önéletrajz), ott megjelenhetnek az együttműködésünkhöz nem szükséges speciális kategóriájú személyes adatok. Az ilyen típusú információk feldolgozása céljaink szempontjából szükségtelen, és azt tanácsoljuk, hogy korlátozza az ilyen típusú személyes adatok felhasználását ezekben a dokumentumokban. Ha azonban Ön önként adta meg ezeket az adatokat, akkor azokat ugyanúgy kezeljük, mint bármely más adatkategóriát, amelyet a jelen adatvédelmi nyilatkozat ismertet.

 1. Személyes adatok tárolása.

Gondoskodunk arról, hogy adatait központosított és szervezett módon tároljuk, mégpedig a számviteli rendszereink adminisztratív felhő alapú fiókjában. Ezen túlmenően a vonatkozó dokumentumokat (pl. szerződések, számlák) papír alapú formában is megfelelő fizikai tárolóhelyen tároljuk.

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg szükségünk van rájuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokhoz. Megőrzési időszakaink olyan kritériumokon alapulnak, amelyek magukban foglalják a jogilag előírt megőrzési időszakokat, a szellemi tulajdonjogainkat vagy a tulajdonosi jogainkat, a szerződéses követelményeket, a működési irányelveket vagy szükségleteket, valamint a lehetséges és folyamatban lévő peres ügyeket.

 1. Személyes adatok védelme.

A szolgáltatásaink során Ön által megadott adatok biztonságának biztosítása érdekében megvalósítjuk azokat a technikai, jogi és szervezési eszközöket, amelyek szükségesek személyes adatai magas szintű védelmének biztosításához. Folyamatosan alapos hozzáférési jogosultsági rendszert vezetünk be és nyomon követünk, amely biztosítja, hogy csak az arra feljogosított és érintett személy férhessen hozzá egyedileg, törvényes és egyértelműen meghatározott célból.

 1. Személyes adatok továbbítása.

Tevékenységünk során az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek.

Működésével összefüggésben megoszthatjuk személyes adatait vállalkozáscsoportunkon kívüli jogalanyokkal. Ez főleg a következőkkel történik:

 • szerződéskötés céljából (magánvállalatok vagy állami hatóságok) az Ön kifejezett hozzájárulása alapján vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése során (pl. ajánlattételhez);
 • hatóságok vagy bűnüldöző szervek, kérésre és jogi követelmény teljesítése érdekében;
 • harmadik felek, meghatározott szolgáltatások nyújtásához (pl. számviteli szolgáltatások);
 1. Személyes adataival kapcsolatos jogai.

7.1. Személyes adataihoz való hozzáférés joga

Kérheti és jogosult is arra, hogy betekintést nyerjen tőlünk az általunk kezelt személyes adataiba, hogy azok honnan származnak és mire használjuk fel őket. Információt kaphat arról, hogy mennyi ideig tároljuk adatait, és ki kapja meg az Ön adatait. Az Ön hozzáférési jogát azonban korlátozhatják a jogszabályok, más személyek magánéletének védelme, valamint üzletvitelünkkel és gyakorlatunkkal kapcsolatos megfontolások. Szaktudásunk, üzleti bizalmas adataink, valamint belső értékeléseink és anyagaink, mint ilyenek, szintén mentesülhetnek a betekintési jog alól.

7.2. Az adatai helyesbítéséhez és törléséhez való joga

Ha az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatok helytelenek, hiányosak vagy nem relevánsak, jogosult az adatok helyesbítésére vagy törlésére a hatályos jogszabályokból és adatkezelési jogokból következő korlátozásokkal.

7.3. Adatai felhasználásának korlátozásához való joga

Ha úgy véli, hogy az általunk kezelt adatok hibásak vagy hiányosak, vagy tiltakozott az adatok felhasználása ellen, kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok felhasználásának tárolását. A korlátozás csak az adatok tárolására korlátozódik, amíg az adatok helyessége nem állapítható meg, vagy ellenőrizhető, hogy jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön érdekeit.

7.4. Tiltakozás joga

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak vétlen kezelése ellen, ha például közérdekű feladatunk ellátása közben vagy direkt marketing tevékenység végzésekor jogos érdekünkre hivatkozunk.

7.5. A beleegyezés visszavonása

Ha az Ön hozzájárulása alapján dolgozunk fel személyes adatokat, Ön bármikor visszavonhatja az adatközléshez adott hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy személyes adatait továbbra is felhasználjuk, ha jogi vagy szerződéses kötelezettséget kell teljesítenünk.

 1. Személyes adatainak frissítése.

Személyes adatait az adatbázisunkban való tárolás időtartama alatt folyamatosan frissítjük. Ez belső szervezési célokból történik, valamint annak érdekében, hogy az Ön igényei és kérései, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások jobban megfeleljenek.

 1. Elérhetőségek és panaszkezelés

Forduljon hozzánk, ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi jogaival, valamint azzal kapcsolatban, hogy miként regisztráljuk és használjuk fel az Ön által megadott személyes adatokat üzleti célokra.

Ha elégedetlen azzal, ahogyan személyes adatait feldolgozzuk, és nem volt elégedett a felelős személlyel való kapcsolattartásával, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken.

 1. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai cím: Budapest 1374, P.O.B. 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kapcsolat

(+36) 30 198 2838

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11.

Privacy Policy

Cookie Policy

©2022 innomine group